تماس با مرکز گفتار توان گستر | آدرس و شماره تلفن بهترینها

 

تماس با ما

 

گفتاردرمانی یا آسیب‌شناسی گفتار و زبان

مرکز توانبخشی ( گفتاردرمانی – کاردرمانی – نوروفیدبک )  _ روانشناسی  ( مشاوره – رفتاردرمانی – بازی درمانی – تئاتر درمانی – قصه درمانی – درمان اختلالات رفتاری – موسیقی درمانی و …. ) گفتار توان گستر – کرج – رجایی شهر –  بلوار انقلآب – بین سیزدهم و چهاردهم – نبش میدان اتحاد – ساختمان آراد

 طبقه دوم   ::  تعیین نوبت با وقت قبلی

تماس بین ساعات 19 الی 20 روزهای غیر تعطیل  

09121623463

02634447071

02634447075

02634471795

02634405830

 

 

 

 

Siavashataee.com

Goftardarmani.com

behtarinalborz.ir

goftardarmanionline.ir

googleimage.ir

hamejaa.ir

medu-karaj.ir

siavashataee.ir

slpnews.ir

autismonline.ir

avalinkaraj.ir

behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir

behtarinkaraj.ir

goftardarmanikaraj.ir

goftareravan.ir

google-map.ir

googlegame.ir

googlemovies.ir

karaj-medu.ir

kardarmanialborz.ir

kardarmanikaraj.ir

loknatclinic.ir

loknatshekan.ir

neurofeedbackalborz.ir

otalborz.ir

otkaraj.ir

pff-rhs.ir

pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir

pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir

siavash-ataee.ir

slpkaraj.ir

slponline.ir

speech-therapy.ir

tjhvnvlhkd.ir

بهترین توانبخشی سکته مغزی  درکرج|باغستان بلوار امام خمینی بوستان ۴

بهترین توانبخشی سکته مغزی  درکرج|باغستان بلوار امام خمینی بوستان ۵

بهترین توانبخشی سکته مغزی  درکرج|باغستان بلوار امام خمینی بوستان ۶

بهترین توانبخشی سکته مغزی  درکرج|باغستان بلوار امام خمینی بوستان ۷

بهترین توانبخشی سکته مغزی  درکرج|باغستان بلوار امام خمینی بوستان ۸

بهترین توانبخشی سکته مغزی  درکرج|باغستان بلوار امام خمینی بوستان ۹

بهترین توانبخشی سکته مغزی  درکرج|باغستان بلوار امام خمینی بوستان ۱۰

بهترین توانبخشی سکته مغزی  درکرج|باغستان بلوار امام خمینی بوستان ۱۱

بهترین توانبخشی سکته مغزی  درکرج|باغستان بلوار امام خمینی بوستان ۱۲

بهترین توانبخشی سکته مغزی  درکرج|باغستان بلوار امام خمینی بوستان ۱۳

بهترین توانبخشی سکته مغزی  درکرج|باغستان بلوار امام خمینی بوستان ۱۴

بهترین توانبخشی سکته مغزی  درکرج|باغستان بلوار امام خمینی گلستان ۲

بهترین توانبخشی سکته مغزی  درکرج|باغستان بلوار امام خمینی گلستان ۴

بهترین توانبخشی سکته مغزی  درکرج|باغستان بلوار امام خمینی گلستان ۶

بهترین توانبخشی سکته مغزی  درکرج|باغستان بلوار امام خمینی گلستان ۱۰

بهترین توانبخشی سکته مغزی  درکرج|باغستان بلوار امام خمینی گلستان ۱۱

بهترین توانبخشی سکته مغزی  درکرج|باغستان بلوار امام خمینی گلستان ۱۲

بهترین توانبخشی سکته مغزی  درکرج|باغستان بلوار امام خمینی گلستان ۱۳

بهترین توانبخشی سکته مغزی  درکرج|باغستان بلوار امام خمینی گلستان ۱۴

بهترین توانبخشی سکته مغزی  درکرج|باغستان بلوار امام خمینی موذن

بهترین توانبخشی سکته مغزی  درکرج|باغستان بلوار امام خمینی گلستان ۱۶

بهترین توانبخشی سکته مغزی  درکرج|باغستان بلوار امام خمینی گلستان ۱۷

بهترین توانبخشی سکته مغزی  درکرج|باغستان بلوار امام خمینی گلستان ۱۸

بهترین توانبخشی سکته مغزی  درکرج|باغستان بلوار امام خمینی گلستان ۲۰

بهترین توانبخشی سکته مغزی  درکرج|باغستان بلوار امام خمینی گلستان ۲۱

بهترین توانبخشی سکته مغزی  درکرج|باغستان بلوار امام خمینی گلستان ۲۲

بهترین توانبخشی سکته مغزی  درکرج|باغستان بلوار امام خمینی گلستان ۲۳

بهترین توانبخشی سکته مغزی  درکرج|باغستان بلوار امام خمینی گلستان ۲۴

بهترین توانبخشی سکته مغزی  درکرج|باغستان بلوار امام خمینی  بلوار برادران

 

Leave a Comment