بهترین وتخصصی ترین توان بخشی در کرج: ماکروسفالی (Macrocephaly) چیست؟

بهترین وتخصصی ترین توان بخشی در کرج: ماکروسفالی (Macrocephaly) چیست؟

منظور از ماکروسفالی داشتن سر بزرگتر از حد معمول در نوزادان است. گرچه بزرگ بودن سر نسبت به حد معمول همیشه زنگ خطر محسوب نمی شود، اما ممکن است نشانه ای از وجود عارضه های مغزی باشد.

تعریف مشخصی که برای ماکروسفالی وجود دارد این است که اندازه ی دور سر نوزاد بالاتر از صدک 98 باشد یعنی اندازه ی دور سر او از 98 درصد افرادی که با همان سن بارداری متولد شده اند بیشتر است.

Related posts