بیماری کاناوان|بهترین وتخصصی ترین مرکزاختلال یادگیری درچهارباغ کرج09121623463

بیماری کاناوان|بهترین وتخصصی ترین مرکزاختلال یادگیری درچهارباغ کرج09121623463

 

بیماری کاناوان Canavan disease که بیماری کاناوان-فان بوگارت-برتراند Canavan-Van Bogaert-Bertrand diseaseنقص آمینو آسیلاز ۲ و نقص آسپارتو آسیلاز نیز خوانده می‌شود، نوعی نقص مادرزادی است که باعث آسیب پیشرونده نورونهامی‌شود.

علائم بالینی

Related posts