سیر تکامل موجودات |بهترین گفتار درمانی گفتارتوان گستر 09121623463

  سیر تکامل موجودات |بهترین گفتار درمانی گفتارتوان گستر 09121623463

براساس نظریه و فرضیه موجود که توسط دانشمندان ارائه شده کره زمین بعد از یک انفجار بزرگ در حدود 6/4 میلیارد سال پیش تشکیل شد. حدود یک میلیارد سال طول کشیده تا محیط کره زمین، محیط مناسب برای ایجاد و خلق موجودات زنده شود و دانشمندان معتقدند که اولین موجودات زنده که بعد از فعل و انفعالات شیمیایی در محیط نامناسب خاکی  ایجاد شده ، باکتری های بی هوازی بودند که حدود 5/3-8/3 میلیارد سال قبل برروی زمین پدید آمدند.  

این موجودات الان بصورت فسیل های باکتریایی در برخی از مناطق از جمله در استرالیا دیده می شوند. این فسیل ها را اصطلاحاً Stromatolits می نامند.استروماتولیت ها فسیل های باکتری یابی هستند که در اثر رسوب املاح مثل سولفات کلسیم (گچ) و کربنات کلسیم (آهک)برروی پیکره باکتریها ایجاد شده اند. بعد از ایجاد باکتری های هوازی میلیون ها سال طول کشید تا اکسیژن وارد کره زمین شوند و شرایط را برای رشد موجودات و باکتری های هوازی مهیا کند. این فاصله حدود یک میلیارد سال است. سیانو باکترها و باکتری های هوازی حدود 5/2-3 میلیارد سال قبل ایجاد شدند. موجودات یوکاریوتیک و عالی برای خلق و ایجادشان مدت زیادی زمان برده بطوری که یاخته های یوکاریوت امروزی حدود 4/1 میلیارد سال قبل ایجاد شده اند. بنابراین جریان تکامل موجودات، جریان بسیار طولانی است که از 5/3 میلیارد سال پیش شروع شده و تا الان ادامه دارد.  

اگر بخواهیم از آغاز خلقت موجودات را دسته بندی کنیم دانشمندان به صور مختلف این کار را انجام داده اند. یکی از این روش ها، روش «سه سلسله ای» است. (Three kingdom system) یا سه دومین Empires=Domcun سه حوزه یا قلمرو وجود دارد. منشا و اساس موجودات زنده براساس این تقسیم بندی از این سه قلمرو یا حوزه منشا می گیرد. در واقع شجره نامه موجودات را تشکیل می دهد. (شجره نامه جهانی Universal phylogenetic tree) موجودات در سه قلمرو قرار می گیرند :

 

Universal phylogenetic tree                                                 

3)Eucarya

Eucaryotes

2)Eubacteria
1) Archoea

(Archaebacteria)

 

 

 

 

 

باکتری های باستانی: عمدتاً بی هوازی اجباری اند بعضی گرم مثبت، بعضی منفی، شکل های مختلف دارند (باسیل، کروی، ….). در شرایط 5/3 میلیارد سال قبل ایجاد شدند.

1- متانوسارسینا (Methanosarcine).

2- متانوباکتریوم (Methonobacterium).

3- متانو کوکوس (Methanococcus). 

گونه های این گروه، شماره 1 و 2 و 3 تولید کننده گاز متان هستند که حاصل آن نفت و گاز است.     

4- ترموکوکوس (Thermococcus).

5- ترموپروتئوس Thermoproteus (گرمادوست.)

6-Pyrodictium

7- Halobacter نمک دوست در معادن آب های شور.

8-Thermoplasma  .

بعضی ها گرمادوست های افراطی هستند بطوری که در اعماق دریاها در کنار آب های جوشان زندگی می کنند. برخی در آب های گرم سطحی هم زندگی می کنند؛برخی از آنها Barophile یا فشار دوست هستند. این باکتری ها برای زندگی در این شرایط (از نظر گرما، فشار، املاح،…) دارای ساختمان خاص، پروتئین و آنزیم های خاص هستند. از بعضی از این باکتری ها آنزیم هایی استخراج شده که می تواند حرارت جوش را عمل کند از جمله این آنزیم ها Taq DNA polymerus است. برای بعضی کشورها یکی از راه های تولید سرمایه، تولید این فرآورده های جدید است. با توجه به این که این باکتری ها شرایط خاصی برای رشد نیاز دارند کار کردن روی آنها مشکل است. در محیط آزمایشگاه معمولی رشد نمی کند.

چون منبع انرژی این باکتری ها، املاح است. از اکسیداسیون و احیای منابع معدنی برای تولید انرژی استفاده می کنند. باکتری های متان زا (متان) CO2+H2]CH4 همین طور از زباله ها و ضایعه های وارد شده به محیط زیست استفاده می کنند، جزء باکتری های مفید هستند.

2)یو باکترها (Eubacteria) :

از نظر ساختمانی و خواص کشت از باکتری های باستانی جدا هستند. دسته های از این باکتری ها عبارتند از:

باکتری های سبز گوگردی اند  -Green sulfur bacteria                                

باکتری های سبز غیرگوگردی                              -Green nonsulfur bacteria

باکتری های گرم مثبت                                            -Gram positive bacteria

اسپیروکت ها                                                                         -Spirochates                      

سیانوباکتریا(منشاء فتوسنتز کننده ها)  -Cyanobacteria                                                                                                

پرتئوباکتریا(باکتری های گرم منفی از این باکتریها منشاء می گیرند). –Protebacteria            

فلاوباکتریا (منشاء باکتری های بیماری زای گیاهان)  -Flavobacteria                              

-Thermotaga                                                                                               

-Aquifex                                                                                                

این قلمرو شامل باکتری هایی هستند که در انسان، دامپزشکی، گیاهی، محیطی مورد بررسی قرار می گیرند. سردسته سلسله باکتری های بیماری زا هستند.

باکتری هایی هستند که در شرایط در حرارت و فشار مناسب می توانند رشد کنند. باکتری های مدرن تری هستند به شرایط کنونی زمین عادت پیدا کرده اند. بعضی بیماری زا هستند. در مورد باکتری های باستانی در موجودات یک اکوسیستم مناسبی داریم که مملو از باکتری های باستانی است این اکوسیستم شکمبه است. یک دنیایی از دنیای قدیم است. باکتری های بی هوازی اجباری در شکمبه هستند در 39 درجه و PH مناسب تعداد زیادی از این باکتری ها وجود دارند. آنزیم های سلولاز، آمیلاز تولید می کنند که باعث تجزیه سلولز می شود. یکی از گازها ، متان است که در شکمبه تولید می شود. در گاو شکمبه 150 لیتر و در گوسفند 6 لیتر گنجایش دارد. یکی از دلایل گرمای زمین را افزایش جمعیت و دام و تولید متان زیاد می دانند یک گاو می تواند روزانه بیش از 200 لیتر CO2 و متان تولید کند.   

بیوگاز : استفاده ازمتان برای پخت وپز (Biogas)

3)یوکاریوت ها :

موجودات عالی تری نسبت به دو گروه دیگر هستند. نظریه های زیادی برای تولید آنها ارائه شده. بعضی معتقدند که در اثر درهم رفتگی غشاهای موجود در باکتری ها و Archae bacteria در حدود 1 میلیارد سال یاخته های یوکایوتی ایجاد شده اند. بعضی معتقدند در اثر هم زیستی بین یاخته های باکتری ها و باکتری های باستانی ایجاد شده در طی حدود 1 میلیارد سال به تدریج یاخته های یوکاریوتی شکل گرفته و اندامک های داخلی هم از این هم زیستی ایجاد شده.

سلسله یوکاریوتی :

-Animals

-Plants

-Ciliates

-Flagellates                                              مژکداران

-Trichomonads

-Diphinonads

-Microsporidia                                                میکروسپوریدوم

-Fungi                                                                     قارچها

-Entameba                                                              آمیب ها

-Slimemolds                                                                  کپک های مخاطی

یاخته های یوکاریوتی از نظر اجزا و ارگانل های ساختمانی متفاوت از پروکاریوت ها هستند.

 

 

 

              F نقطه کانونی

Focal point          

                                                                                         فاصله کانونی              مرکز عدسی

               

                          

 

 

 

 

 

در لنزهای مختلف این فاصله کانونی متفاوت است .هرچه قدر فاصله کانونی کوتاه تر باشد لنز عدسی قدرت بیشتر و شیء را می تواند بیشتر بزرگ کند . هرچه F  بزرگتر باشد (فاصله کانونی) درنتیجه عدسی ضعیف تر و بزرگنمایی کمتر است . ما باید بتوانیم شی بزرگنمایی شده را بطور واضح ببینیم ،وضوح یا Resolution  در بزرگنمایی و درشت نمایی بسیار اهمیت دارد .در وضوح عوامل مختلفی دخیل هستند که به فیزیک میکروسکوپ برمی گردد .

با توجه به فیزیک نور در میکروسکوپ نوری :

حد وضوح یا Resolution limit  یا حد تمیز: حداقل فاصله بین دوشیء یا دو نقطه است که ما میتوانیم دو نقطه را به صورت مجزا ببینیم.(Minimum distance)

حد تمیز از یک فرمولی تبعیت می کند که توسط ارنست ابه ابداع شد (Ernest Abbe ).براساس این فرمول هر چقدر dکوچکتر باشد حدوضوح یا حد غیر بیشتر است .

Abbe equation → d  

λ =طول موج

n= ضریب انکسار محیط

= نصف زاویه ای که بین لام در قسمت قدام عدسی محدب تشکیل می شود

nsin   نمره شکاف(numerical aperture)                                 

در میکروسکوپ نوری از نور مرئی استفاده می کنیم.در نور مرئی طول موجهای بین 600-450 مناسب است.

Uv               x       اشعه گاما
امواج رادیویی                 مادون قرمز
     108         106        1012             103
100      1        01/0                 4-10         
 مادون قرمز    قرمز    پرتغالی زرد         سبز     آبی            بنفش       uv           

 

ur

          700         600          500                  400              ­300

 

 

مناسب

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مثال

برای افزایش ضریب انکسار روغن می ریزیم که n آن معادل شیشه وتقریبا برابر 4/1-25/1 است.

یعنی در زیر لام فاصله بین دو نقطه  یا بیشتر است. اگر فاصله کمتر از باشد نمی توانیم ببینیم. باکتری هایی هستند که طول بلندی دارند چون باریک اند دیده نمی شود. (10 تا 20 میکرون طول دارند). فاصله بین عدسی تا لام را فاصله کاربردی یا working distarnce می گویند که هر چه کمتر باشد بزرگنمایی بیشتر می شود و تا 1/0 میلی متر می رسد  مثل عدسی 100 که خیلی به لام نزدیک است.

در میکروسکوپ نوری نمونه تا 1000 برابر بزرگتر می شود.

در میکروسکوپ زمینه روشن نور از پایین برخورد می کند وقتی نور به لام می خورد در برخورد با باکتری می شکند اما در شیشه انکسار نور کمتر است در نتیجه  زمینه بی رنگ وباکتری ها رنگی دیده می شود.

در میکروسکوپ زمینه تاریک وضعیت برعکس است. از لنزهایی استفاده شده که وقتی نور به لام می خورد فقط نورهای منکسره ای که به باکتری و اجرام می خورند به عدسی چشمی و شیء وارد می شوند و ما آنها را می بینیم اما نورهای خورده به زمینه وارد عدسی ها نمی شوند به همین دلیل زمینه تاریک و باکتری و جرم ها روشن هستند. از این میکروسکوپ می توانیم برای دیدن برخی انگل ها (تریپونما پالیدم)، عامل سفلیس، لپتوسپیراها، استفاده کنیم.

Phase contrast microscope: میکروسکوپی نوری است، در این میکروسکوپ (برای دیدن اجرام زنده در محیط های مرطوب مثل اسپورها، اسپرم زنده، تخمک زنده در IVF استفاده می شود). از لنزها و حلقه های استفاده می کنند که Contrast  بین جرم و یاخته و زمینه را افزایش دهند. بنابراین بدون رنگ کردن می توانیم نمونه را ببینیم. اما در میکروسکوپ های معمولی نمونه را رنگ می کنیم چون که کنتراست کم شود اما اگر در این جا اسپرم و…..را رنگ کنیم نمونه می میرد.

میکروسکوپ فلئورسنس : fluoresens microscope در آن از اشعه uv استفاده می شود که در این میکروسکوپ ها از کوارتز به جای عدسی شیشه ای و از رنگ های فلوروکروم Fluro Chrome مثل Acridine Orange استفاده می شود. در اثر تابش uv رنگ ها امواجی با طول موج های بلندتر که در محدوده امواج مرئی است ایجاد می کنند که می توانیم ببنیم. با استفاده از پادتن های درخشان میکروسکوپ ها را بصورت ایمنوفلوئورسانس استفاده می کنند. (از واکنش های ایمنی برای دیدن آنتی ژن ها و آنتی بادی ها استفاده می کنند).

Parfocal (نشانه کیفیت خوب میکروسکوپ است.): وقتی میکروسکوپ را در یک بزرگ نمایی focus می کنیم نیازی به تغییر فوکوس ندارد و با تغییر لنزها می توان شیءرا به وضوح دید.

Related posts