اختلالات صوتی ناشی از اشکال در تماس تار آواها|به روزترین توانبخشی منطقه 11 شهرداری البرز

اختلالات صوتی ناشی از اشکال در تماس تار آواها|به روزترین توانبخشی منطقه 11 شهرداری البرز

کیفیت و دوام آوا سازی تا حد زیادی به میزان تماس تار آواها با یکدیگر بستگی دارد.هر گونه افزایش در طول و ضخامت تار آواها (مانند زگیل ها ، پولیپ ها یا پاپیلوما )چنانچه روی سطح داخلی تار آواها باشد ممکن است از تماس مطلوب  لبه های آزاد تار آواها جلوگیری بعمل آورند. در این قسمت سایر اشکالات تماس تار آواها  که به علت تماس کمتر از معمول بطور عملکردی (تارها بسیار شل به یکدیگر نزدیک میشوند.) یا تماس بیشتر از معمول به طور عملکردی( تارها بسیار محکم به یکدیگر نزدیک می شوند) مربوط می باشند، انواع فلجی هر یک از تارهای صوتی ، یا هردو، استفاده از تارهای صوتی کاذب به عنوان منبع آواسازی در حالی که تارهای صوتی واقعی دور از هم قرار دارند را، مورد بررسی قرار خواهیم داد.

زگیل ها، پولیپ ها، پاپیلوما و ضخیم شدگی تارآواها به عنوان موانعی در تماس تارهای صوتی با یکدیگر.

علاوه بر تاثیرات ازدیاد حجم حاصله از ضخیم شدگی تارآواها، زگیل ها، پولیپ ها، پاپیلوما، همراه با اثرات قطعی آنها در ارتعاش تارهای صوتی، این اجسام توده ای گاهی اوقات به داخل چاکنای امتداد یافته و مانع از تماس طبیعی تارآواها با یکدیگر می شوند هرچه که توده موجود روی لبه آزاد هریک از تارهای صوتی یا هردو بزرگ تر باشد، اثرات مسدود کننده ی آن زیادتر و دیسفونی شدیدتر است. همان گونه که پیشتر شرح داده شده است؛ این قبیل ضایعات حنجره می توانند مانع از تماس طبیعی تارآواها شوند. در بیماران مبتلا به زگیل های دو طرفه ی شدید، اغلب در دو طرف زگیل فضای باز مشاهده می شود. خروج هوا از این فضای باز کاملا قابل شنیدن می باشد. بنابراین صوتی که از افراد مبتلا به زگیل می شنویم، نوعی صدای نفس آلود است. متخصص بالینی باید اثرات حاصله از توده های مسدود کننده را که مانع از تماس تارهای صوتی می شوند. تشخیص بدهد. زیرا ممکن است این توده ها مانع از آن شوند که بیمار به صدای خوب دست یابد و تلاش گفتاردرمان بی ثمر خواهد ماند.

Related posts