اختلال در صوت |به روزترین توانبخشی منطقه8 شهرداری البرز

اختلال در صوت |به روزترین توانبخشی منطقه8 شهرداری البرز

متناسب با وسعت چسبندگی در چاکنای، چسبندگی حنجره ممکن است باعث دیسفونی شدید و کوتاهی نفس گردد. درمان چسبندگی حنجره جراحی است.در عمل جراحی، چسبندگی تارآواها را قطع نموده و آنها را آزاد میسازند. برای پیشگیری از رشد مجدد چسبندگی جراحی شده، نوعی میله عمودی بین تارهای صوتی قرار میدهند که این میله تا بهبودی کامل بیمار در آنجا باقی میماند متخصص گوش و حلق و بینی این میله را محکم بین تارآواها قرار میدهد. شکل این میله تا حد زیادی شبیه به سکان قایق، و اندازه ی آن حدود یک ناخن شست میباشد این میله که بین تارهای صوتی قرار می گیرد، مانع از آن می شود که تارآواها با یکدیگر تماس پیدا می کنند. تا مادامیکه میله در آن محل قرار دارد بیمار باید استراحت صدا داشته باشد، زیرا وجود میله مانع از ارتعاش طبیعی تار آواها می گردد. زمانی که میله برداشته شد، اغلب به مدت 6 تا 8 هفته، بیمار به طور کلی به گفتاردرمانی نیاز دارد تا آواسازی طبیعی را مجددا به دست بیاورد. چنانچه در اثر ضربه وارده به حنجره صدمه وسیع بوده باشد، احتمالا غیرممکن است که پس از بهبودی تارآواها گفتاردرمانی بتواند همان صدای طبیعی را که بیمار پیش از تصادف داشته است، هرگز در او ایجاد نماید . پس از عمل جراحی چسبندگی، پیش آگهی برای بهبودی صدا تا حد زیادی فردی است، و به وسعت ضربه و اندازه چسبندگی ناشی از آن بستگی دارد.

 

دیس آرتری

همان گونه که در کودکان مبتلا به فلج مغزی با دیستروفی عضلانی، ویا در افراد بزرگسال مبتلا به اسکلروز متعدد و سایر بیماری های فاسد کننده مشاهده شده است، بعضی از اشکالات صدا بعلت اختلالات دستگاه اعصاب مرکزی است.

آرونسون(1980، Aronson) نوشته است، “از نظر فنی، اختلالات صدا با منشاء عصبی را دیس آرتری می گویند.” دیس آرتری نوع اختلال گفتاری ناشی از ضایعه دستگاه اعصاب مرکزی است که خود را به صورت تغییراتی در تنفس ، آواسازی، تولید و تشدید نشان می دهد. وقتی که ضایعات اعصاب مرکزی انعطاف پذیری تارهای صوتی را آسیب برساند، طول و ضخامت تار آواها دست خوش اختلال می گردد. ضعف شلی تار آواها که ممکن است در بیمار مبتلا به میانسنی گرا و مشاهده گردد، ضخامت تارآواها را افزایش داده و تراز ارتفاع صدا را پایین می آورد(صدا بم می شود). در مقابل انقباض که ممکن است در تار آواهای شخص مبتلا به اسکلروز متعدد مشاهده گردد ممکن است منجر به محکم شدگی تارهای صوتی همراه با افزایش در تواتر اصلی بشود. تغییرات ارتفاع ناشی از دگرگونی هایی در ضخامت تارهای صوتی متعاقب برخی از بیماری های دستگاه اعصاب مرکزی، نسبت به هرگونه گفتاردرمانی(صدا درمانی) مقاوم هستند. در صفحات بعد شرح داده خواهد شد که گفتاردرمانی اغلب می تواند در برقراری ارتباط کلی بیماران مبتلا به دیس آرتری پیشرفت ایجاد نماید. اگر چه در درمان دیس آرتری توجه خاص به ارتفاع صدا به عنوان هدف درمانی به ندرت سودمند می باشد، اغلب می توان در بهبودی نوای گفتار و کیفیت آن به پیشرفت هایی نائل شد.

  سید منصور آماده    بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  پروین هدایت فر    بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  حسام عثمانی    بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  روناک ابراهیمی    بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  یونس قاسم پور    بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  ایرج داداشپور    بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  رحمن خضری    بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  الهام ولیلو    بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  علی جلیلی    بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  نسرین عباسقلی زاده    بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  سرگل دیندوست    بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  شیلان علیزاده    بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  منصور آماده    بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  الهام صبوری    بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  مرجان آقاکوچکیان    بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  معصومه رستمیان    بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  مینا فتوحی    بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  فهیمه کریمی وحید   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  فرهاد ترابی نژاد    بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  رابعه خلیلاوی    بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  ندا عزیزی    بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  آیدا کریم زادگان    بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  فهیمه کیهانی    بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  آرزو آقاجانی    بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  شهراد احتشام زاده افشار    بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

   مریم یاری بخت    بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  نیلوفر صفریان    بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  الهام جعفرپور    بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  امین صادقی    بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

 نسرین محمودی مه پاش        بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

Related posts