تخصصی ترین توان بخشی در کرج:۹ غذای ضد تهوع که به رفع تهوع و استفراغ کمک می‌کنند

تخصصی ترین توان بخشی در کرج:۹ غذای ضد تهوع که به رفع تهوع و استفراغ کمک می‌کنند ۹ غذای ضد تهوع که به رفع تهوع و استفراغ کمک می‌کنند هر کسی ممکن است یک وقتی دچار احساس اشمئزاز و تهوع شود، چه موقع امتحان دانشگاه یا خوردن یک غذای جدید برای اولین بار. اما حالت تهوع احساس ناخوشایندی ست که در مرحله بعد بوجود می‌آید. در حقیقت استفان هانواور متخصص داخلی و مدیر پزشکی مرکز سلامت گوارش در دانشگاه علوم پزشکی شیکاگو آن را به عنوان یک علامت ناخوشایند به هنگام نیاز…

Read More