گروه توانبخشی گفتار توان گستر 09121623463

آخرین نوشته - 10 اردیبهشت 1400

اثر بازیگر _ مشاهده گر تصور کنید در جلسه ای نشسته اید و به شیوه گروهی درباره م…


اثر بازیگر _ مشاهده گر

تصور کنید در جلسه ای نشسته اید و به شیوه گروهی درباره موضوعی بحث می کنید . ناگهان یکی از اعضای گروه که دیر به جلسه حاضر شده به اتاق وارد می شود اما در هنگام ورود برگه هایی که در دست دارد می ریزد و وقتی او می خواهد برگه ها را از روی زمین جمع آوری کند عینکش نیز می افتد.
تصور شما از این فرد چیست ؟ آیا او را فردی دست و پا چلفتی قلمداد می کنید ؟
ما اغلب تمایل داریم رفتار خودمان را به علل موقعیتی و رفتار دیگران را به علل گرایشی ، نسبت دهیم. بنابراین، وقتی ما شخص دیگری را ببینیم که لیز می خورد و می افتد، گرایش به این داریم که این رویداد را به دست و پا چلفتی بودن او نسبت دهیم ، اما اگر خودمان لیز بخوریم بیشتر احتمال دارد که این رویداد را به علل موقعیتی مثل یخ زدگی پیاده رو نسبت بدهیم.منبع

دسته‌ها

اطلاعات

مشاهده بلاگ

نوشته های مرتبط

آخرین نوشته - 20 مهر 1400

برگزاری جلسه مجازی گزارش دفاع پایان نامه…

برگزاری جلسه مجازی گزارش دفاع پایان نامه تکتم حیدری دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی جلسه مجازی گزارش دفاع پایان نامه تکتم…

ادامه مطلب...

0 اشتراک گذاری

آخرین نوشته - 28 شهریور 1400

برگزاری جلسه مجازی گزارش دفاع پایان نامه…

جلسه مجازی گزارش دفاع پایان نامه راضیه امین دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان برگزار شد.…

ادامه مطلب...

0 اشتراک گذاری

Call Now Buttonتماس با کلینیک توانبخشی کرج