گروه توانبخشی گفتار توان گستر 09121623463

آخرین نوشته - 18 اردیبهشت 1400

اساس نظریه ادراک خود: استنباط حالات درونی از رفتار شخصی یکی از منابع اصلی خودشنا…


اساس نظریه ادراک خود: استنباط حالات درونی از رفتار شخصی یکی از منابع اصلی خودشناسی است هر چه حالات درونی مهمتر نامعین تر یاغا غیرقابل تعبیر تر باشد افراد بیشتر می توانند به استنباط این حالت بر اساس مشاهده رفتار خود و موقعیتی که رفتار در آن بروز می کند بپردازند برای مثال اگر آدم ها در یابند که پیوسته قرار ملاقات خود را فراموش می کنند شاید به درستی به این نتیجه برسند آنگونه که می‌پنداشتند وظیفه شناس نیستند یکی از کارکردهای روان درمانگر همین مشاهده فنی و عینی رفتار و آگاه کردن مراجعه از آن است آدم ها می توانند از این طریق به انگیزه ها نگرش ها صفات ناهوشیار خود آگاه شوندمنبع

دسته‌ها

اطلاعات

مشاهده بلاگ

نوشته های مرتبط

آخرین نوشته - 20 مهر 1400

برگزاری جلسه مجازی گزارش دفاع پایان نامه…

برگزاری جلسه مجازی گزارش دفاع پایان نامه تکتم حیدری دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی جلسه مجازی گزارش دفاع پایان نامه تکتم…

ادامه مطلب...

0 اشتراک گذاری

آخرین نوشته - 28 شهریور 1400

برگزاری جلسه مجازی گزارش دفاع پایان نامه…

جلسه مجازی گزارش دفاع پایان نامه راضیه امین دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان برگزار شد.…

ادامه مطلب...

0 اشتراک گذاری

Call Now Buttonتماس با کلینیک توانبخشی کرج