گروه توانبخشی گفتار توان گستر 09121623463

ثبت نام

آخرین نوشته - 15 اردیبهشت 1400

اطمینان الهی سبب می شود که ما در زمان حال زندگی کنیم- و زمان حال ، زمانی برای قر…


اطمینان الهی سبب می شود که ما در زمان حال زندگی کنیم- و زمان حال ، زمانی برای قربانی شدن نیست. وقتی بتوانیم رابطه ی مناسبی میان انسانیت خود و الوهیت بیابیم، آن وقت گذشته و آینده را زیاد مهم نمی دانیم . دیگر با ((اگرها )) و (( ای کاش ها )) زندگی نمی کنیم . (( بیچاره من )) و (( چرا من )) برای مان مفهومی ندارد .
وقتی درک کنیم که ما به عنوان بخشی از برنامه ی الهی در اینجا هستیم . آن وقت همین اعتقاد ما را به جلو هدایت می کند .
وقتی دریابیم که وظیفه ی ما انتقال پیام امید و عشق به دیگران است و باید به دیگران خدمت کنیم. آن وقت همکاری را درعوض کارشکنی انتخاب می کنیم .
هنگامی که تصمیم بگیریم دیگران را نیز در زندگی و سعادت خود شریک کنیم . آن گاه از قید و بند فردگرایی رها می شویم.
فورد دکترانوشه نفس نفسمنبع

دسته‌ها

اطلاعات

مشاهده بلاگ

نوشته های مرتبط

Call Now Buttonتماس با کلینیک توانبخشی کرج