گروه توانبخشی گفتار توان گستر 09121623463

ثبت نام

آخرین نوشته - 27 اردیبهشت 1400

با بتاوان آسودگی فکر و آرامش خیال را بصورت واقعی و نورونی تجربه کنید Reduce stre…


با بتاوان آسودگی فکر و آرامش خیال را بصورت واقعی و نورونی تجربه کنید
Reduce stress and anxiety
Improve sleep disorders
🌍 🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕 BETA1🌍www.mytam.ir 🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕
📲whatsapp:+989120495433
🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕
☎phone number:02632538193
02632538219
🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕🆕
📮
E-mail:info@mytam.ir

asian champion برداری

 منبع

دسته‌ها

اطلاعات

مشاهده بلاگ

نوشته های مرتبط

آخرین نوشته - 3 تیر 1400

تهران، بزرگراه همت جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایرانستاد مرکزی، طبقه سوم، مدیریت امور مالی پست الکترونیکی: Financemanag…

ادامه مطلب...

0 اشتراک گذاری

آخرین نوشته - 3 تیر 1400

کنفرانس علمی یک روزه احیا نوزادان

تهران، تقاطع خیابان جمهوری اسلامی و  خیابان حافظ – طبقه چهارم معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران پست الکترونیکی:…

ادامه مطلب...

0 اشتراک گذاری

Call Now Buttonتماس با کلینیک توانبخشی کرج