گروه توانبخشی گفتار توان گستر 09121623463

وبلاگ گروه - 23 تیر 1400

برگزاري كميته اقتصاد درمان، دارو و تجهيزات پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر – 1397/03/02جلسـه كميته اقتصاد درمان، دارو و تجهيزات پزشـكي دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر به منظــور ارائــه گزارشــي از نتايــج اقدامــات صـورت گرفتـه در راسـتاي كاهـش هزينه هاي اقـلام دارويـي، تجهيـزات و خدمـات پزشـكي در بيمارستان هاي دانشـگاه علـوم پزشـكي ايرانشهر برگـزار شـد.Source link

دسته‌ها

اطلاعات

مشاهده بلاگ

نوشته های مرتبط

آخرین نوشته - 28 آذر 1400

برگزاری کارگاه آموزش عملی احیای پایه اطف…

ادامه مطلب...

0 اشتراک گذاری

آخرین نوشته - 28 آذر 1400

برگزاری نمایشگاه سازه های هنری توانخواه…

گروه کار درمانی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران با همکاری مرکز روزانه توانبخشی ابر (بیمارستان روانپزشکی…

ادامه مطلب...

0 اشتراک گذاری

Call Now Buttonتماس با کلینیک توانبخشی کرج