گروه توانبخشی گفتار توان گستر 09121623463

آخرین نوشته - 25 اردیبهشت 1400

توجه و تمرکز، مقدمه ادراك، يـادگيري و تفكـر اسـت. يك صحنه بينايي شـامل چنـدين شـ…


توجه و تمرکز، مقدمه ادراك، يـادگيري و تفكـر اسـت.
يك صحنه بينايي شـامل چنـدين شـيء و عنصـر اسـت و توجه نقش ويژه در يافتن و شناسايي يك شيء در ميان بقيـه را ايفا ميكند. مشخص شد است كه عملكرد بينايي به ميزان زيادي، بدون در نظر گرفتن سطح پردازش شناختي درگير در تكليف موجود، تحت تأثير توجه است جستجوي بينايي🔍👁 يك نوع تكليف اداركي اسـت كـه نيـاز بـه توجه دارد و عموماً درگير پايش فعال محيط بينايي براي يك شـيء يا هدف در ميـان اشـياء يا تصاویر یا رنگها وشکلهای خـاص ديگـر

🤚🏻موارد مزاحم در تکلیف بینایی بتدریج اضافه شود.تعداد محركهاي مزاحم اغلب منجر به افزايش زمان واكنش جستجو و همچنين افزايش دشواري تكليف ميشـود. فراينـد جسـتجوي هـدف اسـت كـه بـه وسیله هدف بينايي مانند رنگ، انـدازه، جهـت يـا شـكل، از محركهاي مزاحم متفاوت ميباشد.
جستجوي تركيبي، روند جستجو براي يك هدف است كه هدف بينايي منحصـر بهفردي تعريف نشدهاست، اما جهت جستجوي هدف تركيبي از دو خصيصه يا بيشتر مورد استفاده قرار ميگيـرد.

توجه:رنگهای متضاد آبی و زرد و سفید وسیاه بیشتر از رنگهای روشن توجه کودک راجلب میکند.

👋🏻🗣نحوه اجرا تمرین:
تعدادی برگه گلاسه A4 داشته باشید
(گلاسه A4از طرح سفید کامل ،رنگی ،طرح دار،خط دار(افقی)باشد طبق ویدیو.)
سپس با استیکری از میوه یا حیوانی که کودک میشناسد روی گلاسه A4 قرار دهید.(استیکر در جاهای مختلف چسبانده شود)مادر با درمانگر از گلاسه با رنگ سفید و استیکر گربه تا گلاسه های طرحدار را به ترتیب به کودک نشان میدهد.

از کودک بخواهید استیکر مورد نظر را در صفحه جستجو کند یا میتوانیدبا یک راهنمایی و تقلید صدای حیوانی که استیکر آن را به گلاسه چسبانده اید،از کودک بخواهید آنرا نشان دهد.
قبل از ایجاد توجه اشتراکی در کودکان داری اتیسم
کودک‌ میتواند تمرکزش را بر یک شی یا فرد نگه دارد‌ و توانایی جابجایی توجه بین دو هدف را ندارد. و با کمک این تمرین ودرک جابجایی مکانی کودک میتواند توجهش را میان یک شمل و فرد جابجا کند.

💡این تمرین با هدف: جستجوی بینایی،تمایز دیداری،تعیین مکان هدف،هماهنگی چشم دست،اشاره به هدف مورد نظر انجام میشود.

📍 ‎سوالات یا درخواست برای مطالب آموزشی مورد نظر را در قسمت کامنت یادداشت کنید.

📲دریافت مشاوره یا برنامه با شماره 09125113492 قابل انجام است.

@khatamiiot
@autism_iranrehab
………………………………..

 منبع

دسته‌ها

اطلاعات

مشاهده بلاگ

نوشته های مرتبط

آخرین نوشته - 20 مرداد 1400

گروه گفتار درمانی دانشگاه ایران پیشرو در…

ادامه مطلب...

0 اشتراک گذاری

آخرین نوشته - 22 تیر 1400

رشته کاردرمانی

برای دیدن نشریات Q1 اینجا را کلیک نمایید Source link

ادامه مطلب...

0 اشتراک گذاری

Call Now Buttonتماس با کلینیک توانبخشی کرج