گروه توانبخشی گفتار توان گستر 09121623463

ثبت نام

آخرین نوشته - 29 خرداد 1400

خدمات عموم مردم


خدمـات عـموم مـردم


 

نام سامانه: سامانه پیشخوان میز خدمت ارباب رجوع

نام خدمت: درخواست طرح

نعریف خدمت: فارغ التحصیل در رشته های علوم پزشکی درخواست  گذراندن طرح در واحدها و بیمارستان های  دانشگاه علوم پزشکی ایران را به مدیریت منابع انسانی ارسال می کند.

لینک خدمت: Fc.iums.ac.ir http://

فرآیند خدمت


 نام سامانه: سامانه پیشخوان میز خدمت ارباب رجوع

نام خدمت: درخواست معافیت تحصیلی

نعریف خدمت: در خواست معافیت گذراندن ازطرح خدمت قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان به واحد نیروی انسانی ارسال می کند و پس از بررسی های لازم در مدیریت منابع انسانی به ایشان اطلاع داده می شود.

لینک خدمت: Fc.iums.ac.ir http://

فرآیند خدمت


 نام سامانه: سامانه پیشخوان میز خدمت ارباب رجوع

نام خدمت: درخواست برقراری حقوق وظیفه وراث

نعریف خدمت: همسر/ فرزند / مادر / پدر  بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی ایران  که فوت شده است درخواست خود جهت دریافت برقراری حقوق وظیفه وراث به مدیریت منابع انسانی دانشگاه ارسال و پس از بررسی های لازم در مدیر یت منابع انسانی دانشگاه به ایشان اطلاع داده می شود.

لینک خدمت: Fc.iums.ac.ir http://

فرآیند خدمت


 نام سامانه: سامانه پیشخوان میز خدمت ارباب رجوع

نام خدمت: درخواست بیمه سلامت

نعریف خدمت: بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی ایران  فرم درخواست خود جهت برقراری بیمه سلامت / اصلاح بیمه سلامت / ابطال بیمه سلامت  به مدیریت امور مالی دانشگاه ارسال و پس از بررسی های لازم در مدیر یت امور مالی دانشگاه به ایشان اطلاع رسانی می شود.

لینک خدمت: Fc.iums.ac.ir http://

فرآیند خدمت


 نام سامانه: سامانه پیشخوان میز خدمت ارباب رجوع

نام خدمت: درخواست پرداخت بیمه عمر

نعریف خدمت: همسر/ فرزند / مادر / پدر  بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی ایران  که فوت شده است درخواست خود جهت دریافت پرداخت بیمه عمر بازنشسته فوت شده به مدیریت منابع انسانی دانشگاهارسال و پس از بررسی های لازم در مدیریت منابع انسانی دانشگاه به ایشان اطلاع داده می شود.

لینک خدمت: Fc.iums.ac.ir http://

فرآیند خدمت


 نام سامانه: سامانه پیشخوان میز خدمت ارباب رجوع

نام خدمت: درخواست کمک هزینه ازدواج

نعریف خدمت: بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی ایران درخواست خود جهت دریافت کمک هزینه ازدواج به مدیریت منابع انسانی دانشگاهارسال و پس از بررسی های لازم در مدیریت منابع انسانی دانشگاه به ایشان اطلاع داده می شود.

لینک خدمت: Fc.iums.ac.ir http://

فرآیند خدمت


 نام سامانه: سامانه پیشخوان میز خدمت ارباب رجوع

نام خدمت: درخواست کمک هزینه حق اولاد وعائله مندی

نعریف خدمت: بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی ایران درخواست خود جهت دریافت برقراری حق عائله مندی / قطع حق عائله مندی / برقراری حق اولاد / کاهش / قطع حق اولاد  به مدیریت منابع انسانی دانشگاهارسال و پس از بررسی های لازم در مدیریت منابع انسانی دانشگاه به ایشان اطلاع داده می شود.

لینک خدمت: Fc.iums.ac.ir http://

فرآیند خدمت


 نام سامانه: سامانه پیشخوان میز خدمت ارباب رجوع

نام خدمت: درخواست کمک هزینه فوت

نعریف خدمت: همسر/ فرزند / مادر / پدر  بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی ایران  که فوت شده است درخواست خود جهت دریافت کمک هزینه فوت بازنشسته فوت شده به مدیریت منابع انسانی دانشگاهارسال و پس از بررسی های لازم در مدیریت منابع انسانی دانشگاه به ایشان اطلاع داده می شود.

لینک خدمت: Fc.iums.ac.ir http://

فرآیند خدمت


 نام سامانه: سامانه پیشخوان میز خدمت ارباب رجوع

نام خدمت: درخواست صدور گواهی بازنشستگی

نعریف خدمت: بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی ایران درخواست خود جهت دریافت گواهی مبنی بر بازنشستگی به مدیریت منابع انسانی دانشگاهارسال و پس از بررسی های لازم در مدیریت منابع انسانی دانشگاه به ایشان اطلاع داده می شود.

لینک خدمت: Fc.iums.ac.ir http://

فرآیند خدمت


 نام سامانه: سامانه پیشخوان میز خدمت ارباب رجوع

نام خدمت: درخواست گواهی حقوق بازنشستگی

نعریف خدمت: بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی ایران  فرم درخواست خود جهت گواهی حقوق بازنشستگی به مدیریت امور مالی دانشگاه ارسال و پس از بررسی های لازم در مدیر یت امور مالی دانشگاه به ایشان اطلاع رسانی می شود.

لینک خدمت: Fc.iums.ac.ir http://

فرآیند خدمتنام سامانه: سامانه پیشخوان میز خدمت ارباب رجوع

نام خدمت: درخواست گواهی کسر از حقوق

نعریف خدمت:  بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی ایران  فرم درخواست گواهی کسر از حقوق جهت ارائه به بانک  به مدیریت امور مالی دانشگاه ارسال و پس از بررسی های لازم در مدیر یت امور مالی دانشگاه به ایشان اطلاع رسانی می شود.

لینک خدمت: Fc.iums.ac.ir http://

فرآیند خدمت


 نام سامانه: سامانه پیشخوان میز خدمت ارباب رجوع

نام خدمت: درخواست گواهی کسر از حقوق

نعریف خدمت:  بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی ایران  فرم درخواست گواهی کسر از حقوق جهت ارائه به بانک  به مدیریت امور مالی دانشگاه ارسال و پس از بررسی های لازم در مدیر یت امور مالی دانشگاه به ایشان اطلاع رسانی می شود.

لینک خدمت: Fc.iums.ac.ir http://

فرآیند خدمت
نام سامانه: سامانه پیشخوان میز خدمت ارباب رجوع

نام خدمت: درخواست گواهی کسر از حقوق

نعریف خدمت:  بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی ایران  فرم درخواست گواهی کسر از حقوق جهت ارائه به بانک  به مدیریت امور مالی دانشگاه ارسال و پس از بررسی های لازم در مدیر یت امور مالی دانشگاه به ایشان اطلاع رسانی می شود.

لینک خدمت: Fc.iums.ac.ir http://

فرآیند خدمت
نام سامانه: شبکه آزمایشگاهی

نام خدمت: درخواست انجام آزمایش آزمایشگاههای معین دانشگاه

نعریف خدمت: به منظور به اشتراک گذاشتن خدمات آزمایش برای ارائه خدمت به متقاضیان مربوطه که فاقد تجهیزات آزمایشگاهی بوده و یا اپراتور مربوطه را ندارند طراحی شده است، و متقاضی درخواست انجام آزمایش را به آزمایشگاه مربوطه ارسال می نماید.

لینک خدمت:
https://labnet.iums.ac.ir

فرآیند خدمتنام سامانه: شبکه آزمایشگاهی

نام خدمت: درخواست تجهیزات از آزمایشگاههای معین دانشگاه

نعریف خدمت: درخواست ارائه تجهیز به متقاضیان مربوطه که فاقد تجهیزات آزمایشگاهی بوده، به آزمایشگاههایی که تجهیزات مربوطه را برای محققین ارائه نموده اند فرستاده می شود.

لینک خدمت:
https://labnet.iums.ac.ir

فرآیند خدمت

 
Source link

دسته‌ها

اطلاعات

مشاهده بلاگ

نوشته های مرتبط

آخرین نوشته - 12 مرداد 1400

حداقل سن دریافت واکسن برای عموم مردم در س…

✅ حداقل سن دریافت واکسن برای عموم مردم در سراسر کشور دو سال کاهش یافت. ✅ از هم‌اکنون متولدین ۱۳۴۷ و قبل از آن در سراسر…

ادامه مطلب...

0 اشتراک گذاری

وبلاگ گروه - 12 مرداد 1400

اطلاعیه حهت دانشجویان محترم

  در رابطه با طرح واکسیناسیون: دانشجویان دانشکده های تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران موارد ذیل به اطلاع رسانده می شود: کلی…

ادامه مطلب...

0 اشتراک گذاری

Call Now Buttonتماس با کلینیک توانبخشی کرج