گروه توانبخشی گفتار توان گستر 09121623463

آخرین نوشته - 23 اردیبهشت 1400

در تعریف واژه اقتدار در والدین باید گفت که اقتدار به هیچ وجه به مفهوم خشونت و …


در تعریف واژه اقتدار در والدین باید گفت که اقتدار به هیچ وجه به مفهوم خشونت و ترس و ارعاب نیست . “اقتدار یعنی ثبات در رفتار “و همین که والدین برنامه هایی را که به صورت قانون یا به شکل فرمان و دستور به کودک اعلام کرده اند را عوض نکنند پدر و مادر مقتدری به حساب خواهند آمد.
اقتدار یعنی حرفی که به کودک زده ایم را عوض نکنیم.
بنابراین والدین باید که روی حرف خود بایستند و حرف های خود به راحتی با بدخلقی و چانه زنی کودک تغییر ندهند همچنین کودک بداند که نفر اول خانواده نیست و با والدین خود فاصله ای دارد که با بزرگ شدن ، آرام آرام همسطح آن ها خواهد شد.
بنابراین هنگامی که والدین محدودیت هایی مانند ساعت خواب یا ندیدن برنامه مخصوص بزرگسالان یا بستن کمربند و…. را اعمال می کنند کودک موظف است آنها را اجرا نماید.
قدرت به همراه خرد “عقل ” اقتدار محسوب می شود و قدرت بدون خرد چیزی نیست جز استبداد و دیکتاتوری .منبع

دسته‌ها

اطلاعات

مشاهده بلاگ

نوشته های مرتبط

آخرین نوشته - 28 شهریور 1400

برگزاری جلسه مجازی گزارش دفاع پایان نامه…

جلسه مجازی گزارش دفاع پایان نامه راضیه امین دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان برگزار شد.…

ادامه مطلب...

0 اشتراک گذاری

آخرین نوشته - 24 شهریور 1400

برگزاری جلسه مجازی گزارش دفاع پایان نامه…

ادامه مطلب...

0 اشتراک گذاری

Call Now Buttonتماس با کلینیک توانبخشی کرج