گروه توانبخشی گفتار توان گستر 09121623463

آخرین نوشته - 24 اردیبهشت 1400

. دوربین رو گذاشتم گوشه ی اتاق و صندلی مو گذاشتم کنارِ تختش پرسیدم خسته نمیشی از…


.
دوربین رو گذاشتم گوشه ی اتاق و
صندلی مو گذاشتم کنارِ تختش
پرسیدم خسته نمیشی از اینکه
همش بِهِت سُرُم وصله،
همش رو تخت ِ بیمارستانی؟
صدای خَش دارِش رو صاف کرد و گفت
دروغه بگم نه
ولی خب یه جورایی عادت کردم به این وضع،
راستش
گاهی تو خلوت هام به این فکر میکنم که
اگه این بیماری رو نداشتم
ولی به جاش
از داشتن چیزهای دیگه محروم بودم چی؟!
مثلا دست نداشتم
یا اینکه پا نداشتم
یا اصلا لال بودم و نمیتونستم حرف بزنم
یا کر بودم و چیزی نمیشنیدم
یا از اون بدتر کور بودم و نمیتونستم هیچ چیزی رو ببینم
ولی حالا دست دارم میتونم دستامو
تو دستای مادر پدرم بذارم و لمسشون کنم
پا دارم میتونم برم تو حیاط ِ بیمارستان
گل های قرمزِ توی باغچه رو بو کنم
چشم دارم میتونم از پشت پنجره
فوتبال بازی کردن بچه های توی کوچه رو ببینم
گوش دارم میتونم صدای پرنده ها رو بشنوم
زبون دارم میتونم حرف بزنم با آدما
اینقدر قشنگ حرف میزد
که یه لحظه فراموش کردم قرار بود چیا ازش بپرسم
تو اوجِ سختی و مریضی اش
چه نگاهِ قشنگی از دنیا داشت
گفتم قرار بود ازت کلی سوال بپرسم
ولی با این حرفایی که زدی
جواب خیلی از سوال هامو گرفتم
لبخندِ ملیحی زد و خنده اومد رو لباش.
گفتم اجازه میدی یه سوال دیگه ازت بپرسم و برم؟
گفت باشه بپرس
گفتم بزرگترین آرزوت چیه؟
گفت دوست دارم خلبان بشم
گفتم برا چی خلبان؟
گفت پرواز تو آسمون رو خیلی دوست دارم.
چند روز بعد دوباره رفتم بیمارستان
که مصاحبه ای که ازش کرده بودم رو
بهش نشون بدم
در ِ اتاق رو باز کردم
دیدم رو تختش نیست و جاش خالیه
رفتم پرستاری که بپرسم این دوست کوچولومون کجاست
که یهو نگام خورد به عکس ِ روی دیوار
خودش بود
خود ِ خودش
اعلامیه ی فُوتِش رو زده بودند.
یاد ِ آخرین حرفش افتادم
میگفت پرواز تو آسمون رو خیلی دوست دارم
چه زود به آرزوش رسید و آسمونی شد…

پی نوشت:

بر اساس تعریف وزارت بهداشت
بیماری های ، ، و
در زُمره ی قرار می‌گیرند
و درمان این بیماری‌ها
به عنوان به حساب می آید.
بیماری‌ های ، ، ،
، و را نیز
جزء دسته‌بندی می‌کنند
در واقع این بیماری‌ ها درمان دائمی ندارند
و فرد تا آخر عمر این بیماری ها را خواهد داشت.

تقدیم به عزیزانی که یا خودشون
و یا یکی از اعضای خانواده شون
با این بیماری ها دست و پنجه نرم میکنند
و پیشکش به روح تمام عزیزانی که
به خاطر این بیماری ها جونشونو از دست دادند.منبع

دسته‌ها

اطلاعات

مشاهده بلاگ

نوشته های مرتبط

آخرین نوشته - 8 آبان 1400

ادامه مطلب...

0 اشتراک گذاری

آخرین نوشته - 8 آبان 1400

توالی یابی نسل بعدی دیابت مونوژنیک

توالی یابی نسل بعدی دیابت مونوژنیک را در ۱۶٪ از بیماران مبتلا به دیابت دیررس نوجوانان Source link

ادامه مطلب...

0 اشتراک گذاری

Call Now Buttonتماس با کلینیک توانبخشی کرج