گروه توانبخشی گفتار توان گستر 09121623463

آخرین نوشته - 21 اردیبهشت 1400

روز جهانی روان شناس مبارک روان شناس بودن هم آوا با دغدغه ها شدن سکوت را معنا …


روز جهانی روان شناس مبارک 🌻🌻🌻🌻🌻🌻 روان شناس بودن
هم آوا با دغدغه ها شدن
سکوت را معنا کردن
ومقاومتها را شکستن
روان شناس که باشی متفاوت نگاه میکنی
تحلیلت با درکی متفاوت است
صبوریت از درک رنج ها ودرد های افراد است چرا که حسش میکنی
وتلاش میکنی نه تنها تسکین بلکه درمان کنی چرا که میفهمی دردش را ورنجی که تحمل میکند
روان شناس بودن سخت ،اما زیباست
جور دیگر میشنوی ،جور دیگر میبینی
واین شنیدن وفهمیدن پراز سختی وزیبائیست … روان شناس که باشی دلت دریا میشود
و روحت وسیع
این حرفه زیبای سخت ،ظرفیتت را افزایش میدهد به اندازه درک افراد مختلف که به تو مراجعه میکنند
درکشان میکنی وهمراهشان میشوی تاهم یاریشان کنی وهم اجازه ندهی وابسته ات شوند
وچه حس لطیف وشعف بخشی است وقتی مراجعت که باکوله باری از یاس ،غم ونا امیدی پیش تو آمده ولی با برق امید درچشمانش از تو خداحافظی میکند وحیات درنگاهش موج میزند
نا امیدی میدهد وامید میگیرد،غم میدهد ونشاط میگیردوبرای ساختن گامی محکمتر برمیدارد……. واین زیباترین لحظه است که هر روانشناسی را در شعف میبرد ودلش آرام میگیرد
شایدباید روان شناس باشی تا این لحظه را به درک بنشینی .🌼🌷🌼

@dr.m.khodabakhshi
@dr.maryamhaghani
@shahi_mosayeb
@alikhosroshahi.67
@mahboubeh_harouni
@zibaakarimii
@drmortezafazel
@m_baghban.e
@hamidechoopani
@hengameh.abbaszadeh8324
@nouraaa_ghanbari_11
@abnus5661
@azam_shafiee_counselor
@niloofar_69_
@farideh_3936
@sanaei61
@منبع

دسته‌ها

اطلاعات

مشاهده بلاگ

نوشته های مرتبط

Call Now Buttonتماس با کلینیک توانبخشی کرج