گروه توانبخشی گفتار توان گستر 09121623463

آخرین نوشته - 18 اردیبهشت 1400

شخصیت مهرطلب، شخصیتی پر از تناقض های پنهان مهر طلب، کسی است که نیازمند و محتاج م…


شخصیت مهرطلب، شخصیتی پر از تناقض های پنهان
مهر طلب، کسی است که نیازمند و محتاج مهر دیگران و تایید آنهاست چون نیاز نوازشی او در دوران کودکی به درستی پاسخ داده نشده است. نیاز به محبت، عشق بی قید و شرط، تایید و توجه والدین و دیگران از نیازهای اصلی کودکان است و زمانی که این نیازهای کودک نادیده گرفته می شود و والدین نمی توانند پاسخ سالم سازنده، درست و به جایی به این نیازها بدهند، الگوهای رفتاری تاییدطلبانه و مهرطلبانه را در درون او به شدت تقویت می کنند.
او همواره در برابر خواسته دیگران ”چشم“ می گوید؛ مطیع و فرمانبردار است و در بسیاری از موارد و در برابر دیگران از حقش کوتاه می آید  اما و با این حال فردی بسیار زودرنج، حساس، احساساتی و به خصوص وابسته است و در بیشتر موارد به دلیل وابسته بودن و ترس از دست دادن، تا حد زیادی از خودگذشتگی نشان می دهد اما در درون، از آنچه که انجام می دهد و آنچه که در ازای آن دریافت می نماید احساس رضایت ندارد.
او به هیچ وجه دلش نمی آید کسی را بیازارد. او می خواهد تا هرکاری که از او میخواهند چه معقول و چه غیرمعقول، چه در حد توان او باشد و چه نباشد انجام دهد. بسیار دیده می شود که اینگونه افراد تن به  ظلم دهند و مجوز تجاوز دیگران به حقوقشان را خود صادر می کنند. در برخی موارد فراتر رفته و حتی  این اجازه که به او بی احترامی یا توهین شود را نیز صادر می کند. او به هیچ وجه نمی تواند به کسی ”نه“ بگوید؛ اما این مهر او یک مهر بالغ نیست، بلکه مهری از روی نیاز و احساس وابستگی است. به طور تقریبی در تمام امور توافق و تفاهم نشان می دهد که ریشه این رفتار در نیازهای عصبی او و همچنین نیاز او برای تأییدشدن و یا ترس از طردشدن توسط دیگران  است.منبع

دسته‌ها

اطلاعات

مشاهده بلاگ

نوشته های مرتبط

آخرین نوشته - 7 خرداد 1400

ادامه مطلب...

0 اشتراک گذاری

آخرین نوشته - 7 خرداد 1400

ادامه مطلب...

0 اشتراک گذاری

Call Now Buttonتماس با کلینیک توانبخشی کرج