گروه توانبخشی گفتار توان گستر 09121623463

ثبت نام

وبلاگ گروه - 5 تیر 1400

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدماتی محوطه ومراقبت و نگهداری فضای سبز مجتمع آموزشی پیامبر اعظم (ص) (۱۵-۱۴۰۰)


دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی انجام امور خدماتی محوطه و مراقبت و نگهداری فضای سبز مجتمع آموزشی پیامبر اعظم (ص) در سال 1400 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس
www.setadiran.ir
 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.  

تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 02/04/1400باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت روز  شنبه مورخ 05/04/1400 
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات مناقصه :  روز  سه شنبه  15/04/1400
زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه : ساعت 10 صبح  روز چهارشنبه تاریخ 16/04/1400
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 375.031.527 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران .
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 Source link

دسته‌ها

اطلاعات

مشاهده بلاگ

نوشته های مرتبط

وبلاگ گروه - 6 مرداد 1400

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد مناقصه عمومی دومرحله ای تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان آیت اله طالقانی اراک را از…

ادامه مطلب...

0 اشتراک گذاری

وبلاگ گروه - 4 مرداد 1400

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری…

ادامه مطلب...

0 اشتراک گذاری

Call Now Buttonتماس با کلینیک توانبخشی کرج