گروه توانبخشی گفتار توان گستر 09121623463

آخرین نوشته - 23 اردیبهشت 1400

ما به طور طبیعی در موقعیت های تهدید آمیز یا تنش زا احساس اضطراب وتنش می کنیم. ا…


ما به طور طبیعی در موقعیت های تهدید آمیز یا تنش زا احساس اضطراب وتنش می کنیم.

این گونه احساسات واکنش هایی بهنجار در برابر فشار روانی به شمار می آید. مانند:

ترس از غریبه ها (٧ماهگی)
ترس کودک از صدای بلند(٢سالگی)

جدایی از والدین (١سالگی)

شرکت در امتحان(٩تا١٢سالگی) اضطراب فقط زمانی نابهنجار است که در برابر موقعیت هایی روی دهد که اکثر مردم به راحتی آن ها را حل وفصل می کنند ودچار شرایط تنش زا نمی شوندمنبع

دسته‌ها

اطلاعات

مشاهده بلاگ

نوشته های مرتبط

Call Now Buttonتماس با کلینیک توانبخشی کرج