گروه توانبخشی گفتار توان گستر 09121623463

آخرین نوشته - 21 اردیبهشت 1400

وقتی تله رهاشدگی فعال می‌شود به گونه ای وقایع راپیش می بردکه جدایی به عنوان نتیج…


وقتی تله رهاشدگی فعال می‌شود به گونه ای وقایع راپیش می بردکه جدایی به عنوان نتیجه ی نهایی نمایشنامه رقم بخورد.تجربه جدایی درذات خودهیجان برانگیزوطاقت فرساهست اماابعاداین پدیده بااحساس هایی نظیرترس ‌سوگواری وخشم پیچیده ترمی شود،چرخه رهاشدگی مملوازاحساس های متناقض وتحمل ناپذیراست . درمانی -پویشیمنبع

بایگانی تاریخ خورشیدی

دسته‌ها

اطلاعات

مشاهده بلاگ

نوشته های مرتبط

Call Now Buttonتماس با کلینیک توانبخشی کرج