گروه توانبخشی گفتار توان گستر 09121623463

section-icon

اعتبارات

فهرست تمام امتیازات!

انجام ماموریت!

جوایز اعتباری

ارسال بروزرسانی وضعیت پروفایل کاربری

توضیحات ماموریت

نامحدود

حد جایزه

2 gold-credit

تغییر آواتار پروفایل کاربری

توضیحات ماموریت

1 در هفته

حد جایزه

5 gem-credit

تغییر تصویر کارو پروفایل کاربری

توضیحات ماموریت

1 در روز

حد جایزه

5 gem-credit

پذیرش درخواست دوستی

توضیحات ماموریت

1 در ماه

حد جایزه

5 emerald-credit

به دنبال

کسر اعتبارات

حذف وضعیت پروفایل کاربری

توضیحات ماموریت

1 در ماه

حد کسر

4 gold-credit

ترک گروه

توضیحات ماموریت

1 در روز

حد کسر

5 gem-credit

حذف دوستی

توضیحات ماموریت

نامحدود

حد کسر

10 emerald-credit

Call Now Buttonتماس با کلینیک توانبخشی کرج